top of page
biznesmeni
KSIĘGI HANDLOWE
 • opracowanie polityki rachunkowości – planu kont,

 • ewidencja operacji gospodarczych,

 • sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego
  (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • przygotowywanie informacji dla właścicieli, rady nadzorczej i zarządu.

KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,

 • sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT)
  oraz podatku od towarów i usług (VAT),

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczaniem amortyzacji,

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,

 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • miesięczne naliczanie podatku

 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku,

 • sporządzanie rozliczeń rocznych,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczaniem amortyzacji,

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

ROZLICZENIA Z ZUS, GUS, US
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,

 • wyprowadzanie zaległości,

 • wnioski rentowe, emerytalne, świadczenia przedemerytalne,

 • sporządzanie sprawozdań GUS,

 • deklaracje Intrastat

PŁACE I KADRY
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło,

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, naliczanie podatku od wynagrodzeń,

 • zgłaszanie nowych pracowników do ZUS,

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem tj. : 
  umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, świadectwa pracy itp.,

 • wyprowadzanie zaległości.

INNE

 • sporządzanie deklaracji PFRON

 • sporządzanie zeznań rocznych do podatku dochodowego
  (osoby fizyczne i prawne)

 • i więcej

Nasze usługi

Nasza oferta skierowana jest zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Świadczymy usługi na terenie całej polski. Dzięki wieloletniej współpracy z wieloma podmiotami nauczyliśmy się perfekcyjnie obsługiwać i działać na rzecz klientów. By ci zawsze wychodzili od nas z uśmiechem na ustach.

tło
Avatar

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Konkretny księgowy! Wahałem się co do zakładania działalności ale Pan Paweł wszystko wyjaśnił jasno i zrozumiale. Polecam ! :)

Co o nas mówią

bottom of page