Usługi rachunkowo – księgowe

USŁUGI

Nasza oferta skierowana jest zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Świadczymy usługi na terenach: Tychy, powiat mikołowski, powiat bieruńsko-lędziński.

Wykonujemy usługi w zakresie m.in.:

 
KSIĘGI HANDLOWE

 • opracowanie polityki rachunkowości – planu kont,
 • ewidencja operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego
  (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • przygotowywanie informacji dla właścicieli, rady nadzorczej i zarządu.


KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT)
  oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.


RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • miesięczne naliczanie podatku
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia.


ROZLICZENIA Z ZUS, GUS, US

 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • wnioski rentowe, emerytalne, świadczenia przedemerytalne,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • deklaracje Intrastat


PŁACE I KADRY

 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, naliczanie podatku od wynagrodzeń,
 • zgłaszanie nowych pracowników do ZUS,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem tj. : 
  umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, świadectwa pracy itp.,
 • wyprowadzanie zaległości.


INNE

 • sporządzanie wniosku VZM-1 o zwrot VAT za materiały budowlanne
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie zeznań rocznych do podatku dochodowego
  (osoby fizyczne i prawne)

Dodatkowo oferujemy dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów.