Usługi rachunkowo – księgowe

WYCENANazwa firmy*

Forma działalności*

Przedmiot działalności

Rok powstania

Osoba kontaktowa*

Numer telefonu*

Adres email*

Adres firmy*

Forma ewidencji księgowych*

Czy firma jest płatnikiem VAT? *
TakNie

Czy firma prowadzi rozliczenia zagraniczne? *
TakNie

Ilość dokumentów*

Liczba pracowników etatowych

Liczba pracowników - umowy zlecenia

Liczba pracowników - umowy o dzieło

Dodatkowe uwagi

* - Pole wymagane