Usługi rachunkowo – księgowe

WSPÓŁPRACA

KANCELARIA ADWOKACKA – JOANNA PINOCY-DAMPC

logo-jpdAbsolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studia ukończyła z wynikiem celującym. W latach 2010-2011 odbyła na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach studia podyplomowe na kierunku rachunkowość finansowa.

W latach 2011–2013 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2014 r. pozytywnie złożyła egzamin adwokacki i została wpisana pod numerem 1272 na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

 
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO – ŁUKASZ DAMPC

logo-ldAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011-2013 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, po ukończeniu której złożył egzamin radcowski. Od 2014 r. radca prawny, wpisany pod numerem KT 3313 na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

W latach 2010-2014 pracował w jednej z katowickich kancelarii radcowskich. Największe doświadczenie zawodowe posiada w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz prawa gospodarczego. W 2010 r. wpisany na listę maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia do wykonywania