Usługi rachunkowo – księgowe

Serwis informacyjny – SKŁADKI, ZASIŁKI, EMERYTURY

źródło:www.zasilki.gofin.pl

Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Płatnik składek sporządza, a następnie przekazuje do ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy odpowiednie druki rozliczeniowe. Są w nich wykazywane składki od kwoty wypłaconego zatrudnionym osobom wynagrodzenia. Przy ich sporządzaniu trzeba pamiętać o pewnych zasadach.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/) [...]
pt, Cze 11, 2021
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Od ponad roku, tj. od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, funkcjonujemy nieco w innej rzeczywistości niż przed zaistnieniem tych stanów. Ma to odbicie m.in. w sferze ubezpieczeń społecznych dotyczącej świadczeń krótkoterminowych. Ustawodawca dostosowując prawo do [...]
wt, Cze 08, 2021
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Wypadek przy pracy niesie za sobą szereg konsekwencji na gruncie prawa pracy i świadczeń chorobowych. W przypadku bowiem, gdy niezdolność do pracy powstanie w takich okolicznościach, ubezpieczony ma prawo do tzw. świadczenia wypadkowego. Jednak nie zawsze możliwe jest automatyczne [...]
wt, Cze 08, 2021
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Z zasad dotyczących ustalania wysokości emerytury według zdefiniowanej składki wynika (chociaż nie wprost), że nabycie do niej prawa w czerwcu może być mniej lub bardziej niekorzystne w porównaniu do przechodzenia na to świadczenie w innych miesiącach roku. Przy czym [...]
wt, Cze 08, 2021
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się [...]
wt, Cze 08, 2021