Usługi rachunkowo – księgowe

Serwis informacyjny – RACHUNKOWOŚĆ

źródło: www.rachunkowosc.gofin.pl

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021 r.
Wydatki związane z finansowaniem badań pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa SARS-COV-2 wskazane jest klasyfikować w paragrafie 428 "Zakup usług zdrowotnych".
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/) [...]
pt, Cze 11, 2021
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 r., autor: Karolina Paszkowska
Na skutek trzeciej fali pandemii COVID-19 wiele jednostek zobligowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. miało problem z terminowym wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. W celu zapewnienia ich prawidłowej realizacji Ministerstwo Finansów zdecydowało o wydłużeniu terminów związanych [...]
wt, Cze 08, 2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021 r.
Dotację otrzymaną na zakup środka trwałego zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększa kapitałów (funduszy) własnych. Następnie kwota dotacji zakwalifikowana do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środka [...]
wt, Cze 08, 2021
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021 r.
Opłaty wnoszone za udział w zajęciach sportowych zalicza się w księgach rachunkowych do przychodów ewidencjonowanych na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Jeśli zajęcia nie mogą się odbyć i zwracane są klientom wpłacone na poczet tych zajęć pieniądze, to korektę [...]
wt, Cze 08, 2021
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 01.04.2021 r.
Podatek od nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności uważa się za koszty uzyskania przychodów. Ujęcie kwoty podatku w rachunku podatkowym jest możliwe niezależnie od jego uiszczenia. Przy czym to czy kwota podatku została zaliczona do kosztów podatkowych, czy nie, decyduje o skutkach, [...]
wt, Cze 08, 2021