Usługi rachunkowo – księgowe

Serwis informacyjny – PRAWO PRACY

źródło: www.prawopracy.gofin.pl

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021 r.
Za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym przysługuje 100% dodatek, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku za [...]
czw, Lip 22, 2021
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 r., autor: Ewa Madejek
Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W [...]
czw, Lip 22, 2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021 r.
Dokumentacja pracownicza podzielona jest według jej rodzaju. W aktach osobowych podział ten wyraża się poprzez wprowadzenie czterech części akt, wyodrębnionych tematycznie. Pozostała dokumentacja dzieli się na związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz na inne dokumenty. W związku [...]
śr, Lip 21, 2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021 r.
Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych co do zasady pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalendarzowego i w pełnym należnym mu wymiarze. Wymiar ten może zostać obniżony w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa pracy. Jedną z nich jest okoliczność wymieniona w art. [...]
śr, Lip 21, 2021