Usługi rachunkowo – księgowe

Serwis informacyjny – PRAWO PRACY

źródło: www.prawopracy.gofin.pl

Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021 r., autor: Agata Barczewska
Dyżur można określić jako czas, w którym pracownik, mimo zakończenia swojej dniówki roboczej, pozostaje w dyspozycji pracodawcy, oczekując na ewentualne polecenie podjęcia pracy. Dyżury generalnie nie są zaliczane do czasu pracy, od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Dotyczą one [...]
pon, Cze 14, 2021
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021 r., autor: Agata Barczewska
Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne wymagane przez prawo pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Tylko w dwóch przypadkach Kodeks pracy pozwala na odstąpienie od tego obowiązku. W okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z COVID-19 zakres [...]
pon, Cze 14, 2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021 r.
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/) [...]
pon, Cze 14, 2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021 r.
Roczny wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, zaokrąglając niepełny dzień w górę do pełnego dnia. Przy ustalaniu wymiaru urlopu według zasady proporcji, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu [...]
pon, Cze 14, 2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021 r.
Z linii orzeczniczej wynika, że na wykonanie prac spawalniczych powinna być zawarta umowa zlecenia lub o świadczenie usług, a nie umowa o dzieło. W razie sporu w tej sprawie ostatecznie może rozstrzygnąć sąd. (…) O kwalifikacji umowy cywilnoprawnej nie decyduje [...]
pon, Cze 14, 2021