Usługi rachunkowo – księgowe

Serwis informacyjny – FIRMA

żródło: www.firma.gofin.pl

Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021 r., autor: Jolanta Białkowska
Do naruszenia zakazów, nakazów lub ograniczeń wprowadzonych na skutek pandemii dochodzi dopiero w momencie prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcom nie można więc odmówić lub odebrać pomocy publicznej COVID-19 z powodu mandatu lub kary administracyjnej związanej z nieprzestrzeganiem reguł wprowadzonych [...]
wt, Cze 15, 2021
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021 r., autor: Jolanta Białkowska
Dofinansowanie przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE jest dostępne w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mogą o nie wystąpić mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium RP [...]
pon, Cze 14, 2021
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Regulacje te mają rozwiązać problem sukcesji firm rodzinnych. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami prawnymi fundacje te mają mieć osobowość prawną i działać przez swoje organy. Jednak cel ich utworzenia sprawia, że [...]
pon, Cze 14, 2021
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 r., autor: Paweł Cierkoński
W KRS mogą zostać ujawnione informacje o cywilnoprawnych zobowiązaniach przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do rejestru. Ponadto wciąż możliwe jest zgłaszanie w KRS danych o umorzonych z powodu bezskuteczności egzekucjach prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy. Od 1 lipca 2021 r. ta druga kategoria [...]
pon, Cze 14, 2021
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 r.
Zawiesić działalność gospodarczą może zasadniczo tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Z uprawnienia tego może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, wychowawczym lub rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u [...]
pon, Cze 14, 2021